ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ app ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ18 modules ಇಂಧೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Status check ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20210606 WA0002 min

login ಆಗಿ

IMG 20210606 WA0003 min

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

IMG 20210606 WA0004 min

ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ ವಿವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

IMG 20210606 WA0005 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment