ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ B C ನಾಗೇಶ್ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

IMG 20210807 WA0007 min

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆಗಳು

IMG 20210807 WA0008 min 1
IMG 20210807 WA0005
IMG 20210807 WA0003
IMG 20210807 WA0002
IMG 20210807 WA0004

ನೂತನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ರ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ numbers ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment