ಸರ್ಕಾರಿ ‌ನೌಕರರು ತಮ್ಮ KGID ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಈ-ಮೇಲ್ ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಸರ್ಕಾರಿ ‌ನೌಕರರು ತಮ್ಮ KGID ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಈ-ಮೇಲ್ ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

IMG 20210729 WA0021 min
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment