ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

GKA ಕಿಟ್ ಬಳಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಹಾಗು ಟೀಚರ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ ವಿಡಿಯೋ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ Kanni ಯವರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು.

Screenshot 2021 12 21 21 02 25 11 e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f min

Teacher Training Video Topic

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment