ನಿಷ್ಠ 3.0 join ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಷ್ಠ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ join ಆಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ನಿಷ್ಠ login ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

Sharing Is Caring:

Leave a Comment