ಮುಖ್ಯಗುರು ಗಳಿಗೆ good news 10,15,20,25 ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ,ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ

IMG 20211230 WA0009 min
IMG 20211230 WA0008 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment