ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ good news ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಯ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20211108 WA0027 min
IMG 20211108 WA0028 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment