ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ 4 ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಸರಾ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 28-09-2022 ರಿಂದ 16-10-2022 ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ…ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

IMG 20220924 WA0013
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment