Covid ನಿಂದ ಮೃತರಾದ ಕೋವಿಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Covid ನಿಂದ ಮೃತರಾದ ಕೋವಿಡ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

IMG 20210811 WA0003 min
Sharing Is Caring:

Leave a Comment