ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದನ ಟಿವಿ ಸಂವೇದ ಪಾಠ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಚಂದನ TV ಯ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ 5 ರಿಂದ 1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ app ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

( ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.)

ಮೊಬೈಲ್ app

ಚಂದನ ಕನ್ನಡ tv ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ????

IMG 20210703 WA0007 11zon

YouTube ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನೋಡಿ

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

2 thoughts on “ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಚಂದನ ಟಿವಿ ಸಂವೇದ ಪಾಠ ವೀಕ್ಷಿಸಿ”

Leave a Comment