6,7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ದ ಉತ್ತರಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಶಾಲೆ ಬಯಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು.

6 ನೇ ತರಗತಿ

7 ನೇ ತರಗತಿ

Sharing Is Caring:

2 thoughts on “6,7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ದ ಉತ್ತರಗಳು”

Leave a Comment