ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ

ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

IMG 20230328 WA0013
Sharing Is Caring:

Leave a Comment