7 ನೇ ತರಗತಿ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠಗಳು 24/7 ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

7 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ.

1. ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಹೇಳು

2. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ-1

3. ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ

4. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಭಾಗ-1

5. ವಚನಗಳ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಭಾಗ-1

6. ವಚನಗಳ ಭಾವ ಸಂಗಮ ಭಾಗ-2

7. ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ಭಾಗ-1

8. ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವ ಭಾಗ-2

9. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಭಾಗ-1

10. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಭಾಗ-2

SECOND LANGUAGE ENGLISH :

1. HEALTHY LIFE PART-1

2. HEALTHY LIFE PART-2

3. GYMNASTIC CLOCK

4. AVOID PLASTIC PART-1

5. AVOID PLASTIC PART-2

6. EKALAVYA PART-1

7. EKALAVYA PART-2

8. EKALAVYA PART-3

9. AWARENESS

10. WHY GOD MADE TEACHERS

11. THE WONDER BOWL PART-1

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

1. ಪಡನಾ ಹೈ ಜಿ ಪಡನಾ ಹೈ

2. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಔರ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ

3. ಮೇ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ

4. ಜಿಸ್ ಕಿ ಮೆಹನತ್

5. ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್

6. ರಸೋಈ ಘರ್

7. ದೆಹಲಿ

8. ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷಾ

9. ಸಮಝದಾರ್ ರಾಜು

ಗಣಿತ

1. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-1

2. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-2

3. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-3

4. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-1

5. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-2 NOT UPLOADED

6. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-3

7. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-4

8. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-5

9. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-1

10. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-2

11. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭಾಗ-3

12. ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1

13. ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2

14. ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-3

15. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಭಾಗ-1

16. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಭಾಗ-2

17. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಭಾಗ-3

18. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಭಾಗ-4

19.ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು ಭಾಗ-1

20. ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು ಭಾಗ-2

ವಿಜ್ಞಾನ

1. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ-1

2. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ-2

3. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ-1

4. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಭಾಗ-2

5. ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಭಾಗ-1

6. ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಭಾಗ-2

7. ಉಷ್ಣ ಭಾಗ-1

8. ಉಷ್ಣ ಭಾಗ-2

9. ಉಷ್ಣ ಭಾಗ-3

10. ಭೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

11. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಭಾಗ-1

12. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಭಾಗ-2

13. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಭಾಗ-3

14. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಭಾಗ-4

15. ಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭಾಗ-1

16. ಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭಾಗ-2

17. ಮಾರುತ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಭಾಗ-3

18. ಮಣ್ಣು ಭಾಗ-1

19. ಮಣ್ಣು ಭಾಗ-2

20. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಭಾಗ-1

21. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಭಾಗ-2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

1. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸುಮನೆತನ ಭಾಗ-1

2. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸುಮನೆತನ ಭಾಗ-2

3. ಬಹಮನಿ ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿಗಳು

4. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಭಾಗ-1

5. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆ ಭಾಗ-2

6. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ

7. ನಾಯಕರು, ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭುಗಳು

8. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಭಾಗ-1

9. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಭಾಗ-2

10. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾಗ-1

Sharing Is Caring:

Leave a Comment