6 ನೇ ತರಗತಿ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂವೇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠಗಳು 24/7 ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

6 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ.

೧. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಭಾಗ-1

೨. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಭಾಗ-2

೩. ದೊಡ್ಡವರ ದಾರಿ

೪. ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಭಾಗ-1

೫. ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಭಾಗ-2

೬. ನೀ ಹೋದ ಮರುದಿನ

೭. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೊಕ್ಕರೆ

೮. ಗಂಗವ್ವ ತಾಯಿ

SECOND LANGUAGE ENGLISH :

1. THE LIGHT HOUSE PART-1

2. THE LIGHT HOUSE PART-2

3. THE SCHOLARS MOTHER TONGUE PART-1

4. THE SCHOLARS MOTHER TONGUE PART-2

5. SYMPATHY

6. HOW DO BEES MAKE HONEY PART-1

7. HOW DO BEES MAKE HONEY PART-2

8. TAMARIND

9. KINDNESS TO ANIMALS

10. ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

1. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ

2. ಪಢೋ ಸಮಜಾವೋ ಔರ್ ಲಿಖೋ

3. ರ ಕಿ ಮಾತ್ರಾಯೆ

4. ಸ್ವರ್ ಔರ್ ಉನಕಿ ಮಾತ್ರಾಯೆ

5. ಮೇರಾ ಹಮಾರಾ ತೇರಾ..

6. ಥಾ,ಥೇ,ಥೀ..

7. ರಹಾ ಹೈ,ರಹೀ ಹೈ..

ಗಣಿತ

1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-1

2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-2

3. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-3

4. ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-4

5. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-1

6. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-2

7. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ-3

8. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗ-1

9. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗ-2

10. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗ-3

11. ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗ-4

12. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಗ-1

13. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಗ-2

14. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಗ-3

15. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಗ-4

16. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕೃತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾಗ-5

17. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-1

18. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗ-2

ವಿಜ್ಞಾನ

1. ಆಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ?

2. ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಭಾಗ-1

3. ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಭಾಗ-2

4. ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ

5. ಆಹಾರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ?

6. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು

7. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-1

8. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಭಾಗ-2

9. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

10. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-1

11. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಭಾಗ-2

12. ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳು ಭಾಗ-1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

1. ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಚಯ

2. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-1

3. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-2

4. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-3

5. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-4

6. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-5

7. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ-6

8. ಆರಂಭಿಕ ಸಮಾಜ

9. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ-1

10. ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಭಾಗ-2

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

Leave a Comment