ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯ 25% ಸಮಸ್ಯೆಯ ಧ್ವನಿ

25% vacant ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment